Nr konta bankowego

Dane i numer konta niezbędne do dokonania przelewu: 
WIRA Radosław Witek
36-200 Brzozów 
ul. Rzeczna 17
NIP: 686-153-15-87
nr konta mBank: 04 1140 2004 0000 3102 7480 6383