DARMOWA DOSTAWA TYLKO DZISIAJ!
Przypominamy, że w czasie darmowej dostawy punkty za zakupy zostają naliczone, jednak w tym dniu nie można wykorzystać kodów rabatowych.
Jeśli posiadasz punkty w programie lojalnościowym możesz je wykorzystać.  Sprawdź szczegóły.

info@cosdlazdrowia.pl

+48 530 044 043
+48 537 801 951

KONTAKT

promocje

Fivio KLUB Regulamin

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE PUNKTY ZOSTAŁY JUŻ PRZELICZONE I USOSTĘPNIONE W PANELU KLIENTA PO ZALOGOWANIU!!!

Dowiedz się więcej o Fivio KLUB-ie i jeszcze większych korzyściach, jakie czekają na Ciebie w sklepie CosDlaZdrowia.pl

1. Ogólne informacje o Fivio KLUB CosDlaZdrowia.pl

• Fivio KLUB oferuje możliwość tańszego zakupu produktów w sklepie CosDlaZdrowia.pl

2. Uczestnictwo

• Klubowiczem Fivio KLUB staje się osoba, która jest zarejestrowana i dokonała zakupu w sklepie CosDlaZdrowia.pl

3. Zasady naliczania punktów

• Punkty są naliczane na podstawie wartości pieniężnej (PLN) zamówienia. W chwili złożenia zamówienia klient automatycznie uzyskuje liczbę punktów (oznaczoną statusem "oczekujące") obliczoną wg. następującego wzoru:

X = wartość punktowa zamówienia, w którym 10 zł = 1 pkt (np. jeśli wartość zamówienia wynosi 135,6 zł = liczba punktów zdobytych w zamówieniu wynosi 13). Liczba X jest zaokrąglana do wartości całkowitych w dół.

• Punkty nie są naliczane od kosztu przesyłki zamówienia.
• Punkty są reprezentowane jako liczby całkowite.

4. Przelicznik wartości zamówienia na punkty.

Przelicznik wartości zamówienia na punkty jest wykorzystywany przy naliczaniu punktów (oznaczonych statusem oczekujące), jakie klient otrzymuje w momencie złożenia zamówienia. Zasada naliczania punktów według Przelicznika wartości zamówienia na punkt została omówiona w punkcie "Zasady naliczania punktów" tego regulaminu.

5. Typy / statusy punktów

Punkty Oczekujące - są to punkty automatycznie przyznawane w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Punkty oczekujące, oczekują na weryfikację z naszej strony. Weryfikacja oznacza zmianę statusu punktów oczekujących na jeden spośród dwóch następnych statusów (przyznano lub anulowano). Punkty oznaczone statusem oczekujące - nie są brane pod uwagę przy obliczaniu salda punktowego dla danego Klienta.

Punkty Przyznane - są to punkty zatwierdzone przez nas. Zmiana statusu punktów z oczekujących na przyznane nastąpi w momencie, kiedy wiadomo, że dana transakcja (zakup) została sfinalizowana. Punkty oznaczone statusem "zaliczone" są brane pod uwagę przy obliczaniu salda punktowego dla danego Klienta.

Punkty Anulowane - są to punkty, które nie przeszły pomyślnie weryfikacji i zostały anulowane w momencie nie dojścia do transakcji (np. brak wpłaty, nie odebranie produktów w określonym przez nas czasie). Punkty oznaczone statusem "anulowane" - nie są brane pod uwagę przy obliczaniu salda punktowego dla danego Klienta.

Punkty Wykorzystane - są to punkty, które Klient wykorzystał do zapłaty za zamówione produkty. Punkty wykorzystane są uwzględnione w saldzie punktów Klienta automatycznie w momencie płatności punktami za zamówienie. Punkty oznaczone statusem "wykorzystane" są brane pod uwagę przy obliczaniu salda punktowego dla danego Klienta.

6. Weryfikacja punktów

• Poprzez weryfikację punktów rozumie się zmianę przez nas statusu punktów oczekujących przypisanych do konkretnej transakcji na jeden spośród statusów:
    o "przyznane" (przyznanie punktów),
    o "anulowane" (anulowanie punktów),
• Zmiana statusu punktów z "oczekujących" na "zaliczone" lub "anulowane" jest nieodwracalna.
• Punkty zostają przyznane w momencie wysłania przesyłki (status zamówienia = "wysłane")
• Punkty "oczekujące" zostają zaliczone, gdy:
    o wiadomo, że dana transakcja została sfinalizowana, czyli otrzymaliśmy zapłatę, a zamówiony towar został wysłany.
    o Punkty oczekujące zostają anulowane, gdy:
• Nie doszło do transakcji (np. brak wpłaty)Saldo punktów Klienta

• Saldo punktów Klienta jest obliczane według następującego wzoru:

Saldo punktów Klienta = suma punktów zaliczonych - suma punktów wykorzystanych

• Klient może wykorzystywać jedynie punkty określone, jako Saldo punktów Klienta.
• Wraz z dokonaniem zakupu saldo punktów zmniejsza się o liczbę wykorzystanych punktów.
• Saldo punktów jest wykorzystywane automatycznie przy składaniu kolejnego zamówienia w przypadku kliknięcia opcji - "wykorzystaj saldo punktów".
• Stosuje się następujące rabaty przy płatności za zamówienie:

     o 10 pkt = 1 proc. rabatu na zamówienie
     o 20 pkt = 2 proc. rabatu na zamówienie
     o 30 pkt = 3 proc. rabatu na zamówienie
     o 40 pkt = 4 proc. rabatu na zamówienie
     o 50 pkt = 5 proc. rabatu na zamówienie
     o 60 pkt = 6 proc. rabatu na zamówienie
     o 70 pkt = 7 proc. rabatu na zamówienie
     o 80 pkt = 8 proc. rabatu na zamówienie
     o 90 pkt = 9 proc. rabatu na zamówienie
     o 100 pkt = 10 proc. rabatu na zamówienie

• Przy zamówieniu zostanie wykorzystana liczba punktów z salda punktów wybrana przez użytkownika w trakcie dokonywania zamówienia pod warunkiem, że saldo punktów jest większe od ilości wykorzystywanych punktów.
• Wybrany rabat nie podlega dalszej modyfikacji - nie może być już być zmieniony dla danego zamówienia.
• Saldo punktów może być zmienione przez administratorów systemu w przypadku anulowania zamówienia.
• Każdy zarejestrowany i zalogowany Klient otrzymuje informacje o aktualnym stanie salda punktowego oraz możliwości rabatów.
• Punkty są przeliczane wyłącznie na proc. rabatu przy kolejnych zamówieniach.
• Maksymalny rabat na zamówienie nie może przekroczyć 10 proc.