info@cosdlazdrowia.pl

+48 530 044 043
+48 537 801 951

Kontakt

sprawdź promocje

Rola probiotyków i prawidłowej bioty jelitowej w leczeniu
pourazowego udaru mózgu. Artykuł dietetyka – Sylwii Witek

W ostatnim czasie pojawiły się nowe informacje od naukowców, prowadzących badania nad jelitami i drobnoustrojami, które znajdują się w nich. Najnowsze badania rzucają inne światło na kondycję jelit i ich wpływ na funkcjonowanie innych układów w naszym organizmie, w tym centralnego układu nerwowego.

Obserwacje zaburzeń pracy przewodu pokarmowego wykazały, że różne zaburzenia w pracy m.in. jelit można łączyć ze zdrowiem psychicznym. Pierwsze tego typu związki wskazywano już wiele lat temu. Obecnie można wskazać, że posiadamy wyraźne i bezsprzeczne dowody na relację między pracą mózgu a biotą jelitową, przy czym niebagatelną rolę odgrywa tu nerw błędny łączący mózg z resztą organów. To dzięki potwierdzeniu takich informacji mówi się obecnie o jelitach, jako o „drugim mózgu”.

Udar mózgu a zaburzenia bioty jelitowej
Oś jelito-mózg to system komunikacyjny miedzy jelitem a mózgiem. Ostatnie badania dowodzą, że w wyniku udaru mózgu dochodzi do zaburzeń w mikrobiocie jelitowej, co jest określane „dysbiozą”.

udar_mozgu Rola probiotyków i prawidłowej bioty jelitowej w leczeniu <br>pourazowego udaru mózgu. Artykuł dietetyka - Sylwii Witek

Rodzaj i liczba bakterii, które znajdują się w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego zależy od wielu czynników, m.in.: od pH jelita, dostępności tlenu, rodzaju pożywienia lub takich czynników jak np. stres.

Jak stres, związany z udarem mózgu wpływa na biotę jelitową?
Czynniki aktywowane w wyniku stresu prowadzą do spadku różnorodności w składzie mikrobioty oraz jej ilości. Stres urazowy w wyniku udaru mózgu doprowadza do dysbiozy mikrobioty jelitowej, która dalej stymuluje procesy zapalne pogłębiające uszkodzenia tkanki nerwowej w ciągu dni po udarze. Takie wnioski naukowcy opracowali w wyniku badań przeprowadzonych na myszach. Podkreślają oni, że konieczne jest wykonywanie kolejnych badań i testów, by sprawdzić wszystkie możliwe mechanizmy, które mogą prowadzić do obserwowanych zmian.

Rola mikrobioty w terapii poudarowej. Co mówią wyniki badań?
U myszy, które w warunkach laboratoryjnych miały udar mózgu i którym naukowcy przeszczepili mikrobiotę od zdrowych myszy, leczenie i rokowania były dobre. Wskazuje to na konieczność zwrócenia uwagi na rolę mikrobioty jelitowej w terapii poudarowej, a być może nawet w leczeniu każdej pourazowej choroby układu nerwowego. To kolejna, dobra informacja na temat prozdrowotnych właściwości bakterii.
Badania nad mikrobiotą i osią jelitowo-mózgową ciągle nas zaskakują. Opisane wyżej badania dowodzą, że uszkodzenia w układzie nerwowym np. w wyniku przebytego udaru mózgu mogą doprowadzić do zmian w mikroflorze jelitowej, w efekcie powodując nawet dysbiozę (w wyniku działania związków wytworzonych na skutek uszkodzenia komórek).

Probiotyki szansą na szybsze leczenie pourazowego udaru mózgu?
Zmiany w mikrobiocie jelitowej negatywnie wpływają na funkcjonowanie układu odpornościowego, co zwiększa uszkodzenia pourazowe tkanki nerwowej i wydłuża czas leczenia. W momencie dbałości o mikrobiotę i pozbywając się dysbiozy (m.in. przez odpowiednią dietę, probiotyki, prebiotyki i synbiotyki) oraz odpowiednią higieną zdrowia psychicznego możemy znacznie przyśpieszyć leczenie choroby.
Szybkie działanie w kierunku poprawy mikrobioty jelitowej wydaje się spełniać bardzo ważną rolę w leczeniu pourazowym udaru mózgu. Dlatego polecam stosowanie probiotyków SUNVIO (do kupienia tutaj).

Sylwia Witek

Bibliografia:
1. J. Naurosci, Microbiota Dysbiosis Controls the Neuroinflammatory Response after Stroke, The Journal of Neuroscience”, nr 13/2016,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27413153.

Sprawdź opinie o naszym sklepie