DLA ZAMÓWIEŃ OD 129ZŁ dodajemy PREZENT Przyprawa do grilla 100g GRATIS!    Sprawdź szczegóły.

info@cosdlazdrowia.pl

+48 530 044 043
+48 537 801 951

Kontakt

sprawdź promocje

Regulamin bonu podarunkowego

Ogólne warunki działania i korzystania z Karty Podarunkowej

 

 1. Karty Podarunkowe  mają formę numeryczno-literowego kodu, będącego elektronicznym nośnikiem wartości do wykorzystania, wpisanego w graficzne przedstawienie Karty Podarunkowej.

 2. Karta Podarunkowa służy wyłącznie do realizacji transakcji.

 3. Karta Podarunkowa jest ważna, tj. podlega wymianie na towary bezterminowo.

 4. Wystawca Karty nie ponosi odpowiedzialności za błędy klienta przy wykorzystaniu Karty, skutkujące jej dostarczeniem niewłaściwej osobie (np. błędnie podany adres e-mail Użytkownika). Klient lub Użytkownik uprawnieni są  do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia Karty Podarunkowej w celu jej zablokowania. Blokada Karty Podarunkowej nastąpi niezwłocznie.

 5. Klient będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu Karty Podarunkowej w terminie 14 dni od dnia przesłania Karty na adres Użytkownika wskazany przez Klienta. Odstąpienie może mieć formę wiadomości e-mail przesłanej na adres Wystawcy Karty. W takim wypadku dezaktywacja Karty nastąpi niezwłocznie.

 6. Odstępując od umowy zakupu Karty (tj. przesyłając wiadomość e-mail o odstąpieniu od zakupu Karty Podarunkowej) Klient gwarantuje, że do czasu dezaktywacji Karty Użytkownik nie skorzysta z Karty. W razie gdyby w okresie między otrzymaniem maila Klienta o odstąpieniu od Umowy a dezaktywacją Karty Użytkownik skorzystał z Karty Podarunkowej, Wystawca Karty będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Klientowi zapłaconej ceny za Kartę Podarunkową w zakresie, w jakim Użytkownik wykorzystał Wartość do Wykorzystania. 

 1. Użytkownik może zrealizować wyłącznie Karty Podarunkowe uprzednio aktywowane przez Klienta poprzez ich zasilenie kwotą Wartości do Wykorzystania.

 2. Karty Podarunkowe nie mogą być wymieniane na pieniądze.

 3. Użytkownik Karty Podarunkowej może posługiwać się Kartą Podarunkową tylko raz, wykorzystując całą Wartość do Wykorzystania lub jej część, przy czym pozostała część nie może być wykorzystana w późniejszym czasie.

 4. Użytkownik Karty Podarunkowej korzystając z Karty Podarunkowej nie jest zwolniony z ponoszenia opłat za dostawę towaru.

 5. Różnice między wartością zakupionych produktów a Wartością do Wykorzystania na Karcie Podarunkowej ponosi Klient

 6. Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową poprzez wpisanie unikalnego kodu Karty Podarunkowej w miejscu jednoznacznie oznaczonym do wykorzystania Kart Podarunkowych. Wartość koszyka zostanie obniżona o Wartość do Wykorzystania zapisaną w dniu dokonania zakupów na Karcie Podarunkowej. Dokonana Transakcja jest równoznaczna z zakupem.

 7. Klient może wykorzystać tylko jedną kartę podarunkową w jednym zamówieniu. Kart Podarunkowych nie można łączyć.

 8. Korzystanie z Karty Podarunkowej nie może być łączone z posiadanymi przez Użytkownika innymi kodami rabatowymi. Promocje i rabaty nie łączą się.

 9. Zakup Karty Podarunkowej powoduje naliczenia punktów w klubie ViVio dla osoby zakupującej kartę, zgodnie z regulaminem klubu ViVio.