info@cosdlazdrowia.pl

+48 530 044 043, +48 537 801 951

Podkategorie
-5%Nadwęglan sodu 1000g
Nadwęglan sodu 1000g

Nadwęglan sodu 1000g - X-MIX

9,99 zł9,49 zł

Produkt niedostępny


Wartości odżywcze

Nadwęglan sodu

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu magazynowym. Magazynować z dala od źródeł zapłonu (ciepła, iskier i otwartego ognia). Nie przechowywać razem z substancjami palnymi i wybuchowymi. Nie dopuścić do dostania się produktu do kanalizacji, wód i gleby. Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych. Stosować rękawice ochronne/odzież ochroną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.


*Wartość odżywcza jest wartością literaturową i nie stanowi wyniku analiz. Zostaje sporządzona na podstawie danych pochodzących z dokumentów jakościowych użytych surowców, dlatego może się różnić w zależności od partii produktu.


Opis

Nadwęglan sodu jest stosowany w celach przemysłowych oraz jako składnik wybielający w środkach do prania i czyszczenia.

PRODUCENTX-MIX
DARMOWA DOSTAWA od 299zł